Nederlands
English

CREATIEF, ONLINE EN MET PASSIE

uw website op maat

Web Design
Wij verzorgen jouw website, van denkfase tot uiteindelijke publicatie! Een eerste fase is het ontdekken van het doel van je website en op basis daarvan het uitdenken van een ontwerp. Na jouw goedkeuring gaan we aan de slag met de ontwikkeling van je website.
Web Development
We maken een voor jou perfecte website, aangepast naar jouw wensen. Dit kan een op maat gemaakte website zijn met eigen controlepaneel om zelf zaken aan te passen.
Wij werken aan de hand van best practices op gebied van webontwikkeling en gebruiksvriendelijkheid.
Return on invest
Een website die geen klanten oplevert. Voor een onderneming is dit een nachtmerrie. Enkel maar uitgaven, zonder enige return on invest.
Bij DigiSkills willen we dit anders aanpakken. Zo ontwerpen we jouw website volledig op maat zodat deze jouw specifieke doelgroep aanspreekt.
Support

2020 - DigiSkills

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bescherming van privacy
In het privacybeleid van DigiSkills wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat DigiSkills die gegevens mag gebruiken in overeenstemming met onze privacybeleidsregels.

Uw inhoud van uw website
Sommige van de modules staan u toe inhoud te uploaden, toe te voegen, op te slaan, te verzenden of te ontvangen. U behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u.

De aangeleverde teksten en afbeeldingen worden door de klant zelf aangeleverd, en kan dus DigiSkills niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de website.

PRIVACYVERKLARING

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door DigiSkills. Door het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met wat volgt:
Uw browsergegevens & cookies
Wij bewaren anonieme of geaggregeerde gegevens van bezoeken, niet van bezoekers. We kunnen uw gegevens dus niet herleiden naar uzelf of naar uw organisatie. Voorbeelden? Browsertype of IP-adres, besturingsprogramma, domeinnaam van de website waarlangs u op deze website terechtkwam, of waarlangs u die verlaat. Met deze gegevens kunnen wij deze website optimaliseren voor andere gebruikers.
Wanneer u deze website bezoekt, vraagt die u om akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes die deze website op uw computer plaatst. Ze slaan informatie op zoals bepaalde voorkeuren, om de functionaliteit van de website te verbeteren. Uw voordeel: de site biedt u de meest relevante informatie.
U houdt zelf de cookietouwtjes in handen. U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies al dan niet (gedeeltelijk) toelaat. U kunt ook op elk moment in uw browser alle cookies van uw computer verwijderen.
Info- of offerteaanvraag
Verstrekt u ons zelf gegevens via de contact- of offerteaanvraag?
Dan slaan wij die in een beveiligde omgeving op. We kunnen ze vervolgens gebruiken om:
 • uw vraag te beantwoorden
 • uw bestelling te verwerken
 • U kunt u op om het even welk moment, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.
  Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt u over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Met een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  Nooit aan derden
  Wij verstrekken nooit uw gegevens aan derden, tenzij een gerechtelijk bevel ons hiertoe zou dwingen.

  Wijzigingen
  Wij zijn gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op deze pagina is daarvoor afdoende.

  Vrijwaringsclausule (disclaimer)
  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan DigiSkills of rechthoudende derden.
  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, willen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met ons.
  De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Wij geven geen garanties voor de goede werking van deze website en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
  Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.